A A A K K K
для людей із порушенням зору
Степанська ТГ
Рівненська область, Сарненський район

-

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
 проєкту рішення «Про місцеві податки і збори на 2022 рік»

Назва регуляторного акту:

Проєкт рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2022 рік»

 Регуляторний орган: Степанська селищна рада

 Розробник документа: Фінансовий відділ Степанської селищної ради.

 Контактний телефон: 0683359206

 

 І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

 Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень. Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо Кричильська сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб об’єднаної громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Степанської об’єднаної територіальної громади. Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини бюджету Степанської об’єднаної територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, Степанська селищна рада має прийняти рішення «Про місцеві податки і збори на 2022 рік». У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік, податки і збори справлятимуться за мінімальними ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми громади, а саме: - утримання закладів дошкільної освіти, (енергоносії, харчування, комунальні послуги, тощо) - інші заходи, в т.ч.: соціальний захист, розвиток культури та мистецтва, фізична культура і спорт.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. Таким чином,  Степанська селищна рада, враховуючи пропозиції підприємців, не підвищувала ставки податків. Розміри ставок місцевих податків і зборів залишаються на рівні минулорічних. Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів, покращення інфраструктури. Враховуючи, вищевикладене, Степанською об’єднаною територіальною громадою розробляється проєкт рішення „Про місцеві податки і збори на 2022 рік” та публікується на офіційному сайті громади. Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів: Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Степанською селищною радою. Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів: Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки ставки податків, затверджені рішенням Степанської селищної ради («Про місцеві податки і збори на 2022 рік»), застосовуються лише на 2022 рік.

 ІІ. Цілі державного регулювання

 Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми: Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі. Основними цілями регулювання є: - здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету; 3 - встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету; - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів; - забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету місцевих податків та зборів; - забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

ІІІ. Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Ця   альтернатива  є   неприйнятною,  так   як

Не виносити на розгляд сесії

нормативні   акти    селищної    ради                      повинні

Степанської селищної ради та не приймати

відповідати чинному законодавству. В даному

рішення   «Про                встановлення

випадку відповідно до п.п. 4 п. 3 ст.12 ПКУ

місцевих

такі податки справляються виходячи з норм

податків та зборів» на 2022 рік

цього      Кодексу      із      застосуванням     їх

 

мінімальних    ставок,    а    плата    за                        землю

 

справляється  із   застосуванням  ставок,   які

 

діяли    до   31    грудня   року,   що            передує

 

бюджетному   періоду,   в   якому                        планується

 

застосування плати за землю. Це призведе до

 

втрат бюджету та недофінансування заходів

 

соціального значення ОТГ.

Альтернатива 2

Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як

Винести    на    розгляд   сесії

спрямована   на   виконання   вимог                      чинного

Степанської селищної ради та прийняти

законодавства.   Прийняття   даного                           рішення

рішення   «Про                встановлення

сільською радою забезпечить встановлення

місцевих

чітких та прозорих механізмів справляння та

податків та зборів» на 2022 рік

сплати    місцевих    податків    та    зборів               на

 

території    населених    пунктів Кричильської

 

сільської    ради   та   відповідне                  наповнення

 

сільського   бюджету,  створенню                    фінансової

 

основи       самодостатності                  територіальної

 

громади.

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Забезпечення відповідних надходжень до

Витрати пов’язані

 

Селищного бюджету від сплати місцевих

з підготовкою

 

податків та зборів.

регуляторного

 

Створення фінансових можливостей для

акту та

 

задоволення соціальних та інших потреб

проведення

 

територіальної громади.

відстежень

 

Виконання вимог чинного законодавства.

результативності

 

 

даного

 

 

регуляторного

 

 

акту та процедур з

 

 

його

 

 

опублікування

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата      податків                  за мінімальними                  ставками, передбаченими Податковим      кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного  податку.

Альтернатива 2

Сплата     податків     та

Сплата податків за

 

Зборів за

запропонованими ставками.

 

обґрунтованими

 

 

ставками.

 

 

Отримання  можливості

 

 

для   підвищення   рівня

 

 

соціальної  захищеності

 

 

територіальної громади

 

 

в   цілому   та   кожного

 

 

мешканця Кричильської

 

 

сільської ради.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата     податків                 за мінімальними ставками, передбаченими Податковим                 кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку.

Альтернатива 2

Обґрунтована                 сплата місцевих   податків                 та зборів на 2022 рік на території                   населених пунктів Степанської територіальної громади. Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту. Сплата податків та зборів за

встановленими ставками.

 

  1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час

вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті. Проблема продовжує існувати, відсутність          надходжень                            до бюджету. Не будуть профінансовані заходи соціального, економічного та інженерного       значення ОТГ (благоустрій, утримання та ремонт комунальних закладів тощо).

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття

Цілі прийняття регуляторного акту

 

регуляторного

будуть   досягнуті   повною               мірою;

 

акту, які можуть

прийняття       рішення                        відповідає

 

бути досягнуті

вимогам     чинного                   законодавства,

 

майже повною

приводить    ставки     по     місцевих

 

мірою (усі

податках та зборах у відповідність до

 

важливі аспекти

вимог   ПКУ.   Наповнення             дохідної

 

проблеми

частини       сільського                    бюджету.

 

існувати не

Прийняттям вказаного рішення буде

 

будуть)

досягнуто балансу інтересів громади

 

 

і платників податків та зборів.

 

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

 

3 - цілі прийняття регуляторного акту,  які  можуть  бути  досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 

 

Рейтинг результативності

 

Вигоди (підсумок)

 

Витрати (підсумок)

 

Обґрунтування відповідного

місця альтернативи у

рейтингу

Альтернатива 1

Держава: Відсутні Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими ПКУ

Суб’єкти

господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим

кодексом України

Держава: Відсутні Громадяни: Відсутні Суб’єкти

господарюванн я: наявні витрати

Зменшення надходжень     до селищного бюджету, підвищення соціальної напруги           за причини погіршення якості життя членів громади

Альтернатива 2

Держава: - надходження додаткових коштів до сільського бюджету, спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально- економічний розвиток громади. Громадяни: Сплата податків та зборів за

обґрунтованими

Держава: Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акту та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

Громадяни: Сплата податків та зборів за встановленими

ставками

При виборі зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілі державного регулювання.

 

 

ставками

Суб’єкти

господарювання: Сплата податків та зборів за обґрунтованими ставками.

Суб’єкти

господарюванн я: Сплата податків та зборів за запропонованим и ставками.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх

чинників на дію запропонованого регуляторного

акту

Альтернатива 1

Альтернатива 1 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 2.

У разі не прийняття регуляторного акту, податки та збори не сплачуватимуться в повному обсязі, що спричинить втрати дохідної частини бюджету і відповідно невиконання бюджетних програм.

Вказана            альтернатива            є неприйнятною.

 

Відсутні

Альтернатива 2

Для досягнення встановлених цілей державного регулювання, перевага була надана даній альтернативі оскільки проєктом рішення запропоновано встановлення на законних підставах розмірів ставок податків та зборів.

Прийняття проекту дозволить забезпечити стабільні надходження податків та зборів до селищного бюджету.

Проект рішення є нормативно- правовим   актом, зовнішніми факторами впливу         на     його дію    є   внесення змін до чинного законодавства України          або

виникнення

 

 

 

необхідності      в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

Індикаторами можуть         бути процеси та явища соціально                            - економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання,політи чні                 впливи, дефіцит, ресурсів тощо).

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно - обґрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Степанської селищної ради.

 

  1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної

проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акту, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

Механізм розв’язання визначеної проблеми полягає у прийнятті відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України рішення сесії Степанської селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2022 рік, а саме:

цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування. ПКУ визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України).

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.

 

Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, інформування громадськості відносно регуляторного акту здійснюється на офіційному веб-сайті Степанської селищної ради в мережі Інтернет.

З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання повідомлення про оприлюднення регуляторного акту – проекту рішення здійснено на офіційному веб-сайті Степанської селищної ради в мережі Інтернет.

Таким чином, упровадження регуляторного акту забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання та громадянами, що сплачують податки та збори на території Степанської селищної ради, у порядку та на умовах, визначених ПКУ і цим регуляторним актом.

При встановленні місцевих податків та зборів очікувані вигоди будуть завжди менші ніж витрати на регулювання, оскільки витрати на регулювання складаються з прямих витрат (які дорівнюють очікуваним надходженням) та адміністративних витрат суб’єктів господарювання.

Тобто, прийняття рішення Степанської селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2022 рік є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання

 

  1. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи

місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Адміністрування даного регуляторного акту буде проводитись на рівні ДФС. Органи місцевого самоврядування наділенні повноваженнями лише встановлювати ставки податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

  1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного

акту

Строк дії запропонованого регуляторного акту один рік, що є достатнім для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

Виходячи із норм п. 5 ст. 2, ст. 3 Бюджетного Кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Тобто, орган місцевого самоврядування, в рамках визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають до 15 липня кожного року прийняти рішення на наступний рік з визначенням обов’язкових

 

елементів, встановлених положеннями кодексів для місцевих податків та зборів.

Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акту, та необхідності зміни розміру ставок та доповнень за потребою до нього будуть вноситись відповідні коригування.

 

  1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

 

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися фінансовим відділом Степанської селищної ради.

Базове відстеження результативності буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде проведено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено на підставі  даних  ДФС  про  надходження  коштів  до   сільського  бюджету     в частині місцевих податків та зборів та кількості платників.

 

 

 

Селищний  голова                                                       Петро КРОТ

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь